zasilanie       20,19
korytarz       20,62
powrót         18,69
rura              21,25
zasobnik      36,50
zewnętrzny    18,31
piwnica        15,94
salon            19,44
komp            22,06
garaż              14,81


dane
dane.doc