zasilanie       42,88
korytarz       19,25
powrót         27,06
rura              40,75
zasobnik      38,31
zewnętrzny    6,38
piwnica        11,94
salon            17,81
komp            20,44
garaż              9,44


dane
dane.doc