zasilanie       25,44
korytarz       27,12
powrót         23,81
rura              26,81
zasobnik      37,25
zewnętrzny    18,00
piwnica        21,62
salon            25,62
komp            26,69
garaż              23,37


dane
dane.doc